Список мероприятий ООО «Фортиус Кволити Групп» на 2018 год

з/пТематика заходуТермін проведення заходу
1Курс підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів: удосконалення методів управління програмою проведення внутрішніх аудитів. Особливості проведення внутрішніх аудитів систем менеджменту якості та систем менеджменту безпечності харчових продуктів. Майстер клас.Січень
2Державне регулювання харчової галузі. Вимоги законодавства щодо виконання підприємствами гігієнічних вимог та вимог щодо впровадження діючих процедур НАССР.Лютий
3Практичний курс щодо впровадження діючих процедур НАССР на підприємствах АПК. Внутрішній аудит. Особливості впровадження нової версії стандарту ISO 22000.Лютий
4Державне регулювання нехарчової галузі. СЕ-маркуванняЛютий
5Вимоги стандартів ISO 14001:2015, ISO 45001. Особливості впровадження. Майстер клас. Внутрішній аудит.Лютий
6Основні зміни в законодавчій сфері щодо харчової, зернової та зернопереробної галузіЛютий
7Законодавчі аспекти виводу на ринок медичних виробів в Україні та інших країнах. Технічні регламенти щодо медичних виробів. СЕ-маркування. Обов’язкові для застосування технічні регламенти щодо медичних виробів для фармацевтичної гналузі.Березень
8Вимоги стандарту ISO 13485:2016 щодо систем менеджменту якості для виробників медичних виробів. Внутрішній аудит.Березень
9Основні вимоги щодо енергоменеджменту згідно вимог стандарту ISO 50001:2011. Внутрішній аудит.Березень
10Державне регулювання нехарчової галузі. СЕ-маркування.Березень
11Особливості впровадження системи менеджменту якості згідно вимог ISO 9001:2015. Управління ризиками згідно вимог ISO 31000:2009. Приклади визначення контексту організації. Внутрішній аудит.Березень
12Практичний курс щодо впровадження діючих процедур НАССР на підприємствах АПК. Внутрішній аудит. Особливості впровадження нової версії стандарту ISO 22000.Квітень
13Вимоги стандартів ISO 14001:2015, ISO 45001. Особливості впровадження. Майстер клас. Інтегровані системи менеджменту. Внутрішній аудит.Квітень
14Законодавчі аспекти виводу на ринок медичних виробів в Україні та інших країнах. Технічні регламенти щодо медичних виробів. СЕ-маркування.Квітень
15Основні зміни в законодавчій сфері щодо харчової, зернової та зернопереробної галузі.Квітень
16Особливості впровадження систем менеджменту якості згідно вимог ISO 9001:2015 для медичних заходів. Внутрішній аудит.Квітень
17Основи метрологічного законодавства в Україні. Державний контроль. Акредитація лабораторій згідно вимог ISO/IEC 17025. Особливості впровадження нової версії стандарту.Квітень
18Особливості впровадження систем менеджменту згідно вимог ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 для підприємств різних видів діяльності. Внутрішній аудит.Травень
19Основні зміни в законодавчій сфері щодо харчової, зернової та зернопереробної галузі.Травень
20Вимоги до систем менеджменту безпечності харчових продуктів. Особливості впровадження діючих процедур НАССР для підприємств АПК. Внутрішній аудит. Виїзд на провідне підприємство України.Травень
21Зміни у державному регулюванні цін на лікарські засоби та медичні вироби. Обов’язкові для застосування технічні регламенти щодо медичних виробів.Травень
22Основні вимоги щодо енергоменеджменту згідно вимог стандарту ISO 50001:2011. Внутрішній аудит.Червень
23Особливості впровадження системи менеджменту якості згідно вимог ISO 9001:2015. Управління ризиками згідно вимог ISO 31000:2009. Приклади визначення контексту організації. Внутрішній аудит.Червень
24Державне регулювання нехарчової галузі. СЕ-маркування.Червень
25Практичний курс щодо впровадження діючих процедур НАССР на підприємствах АПК. Внутрішній аудит. Особливості впровадження нової версії стандарту ISO 22000.Червень
26Особливості впровадження систем менеджменту згідно вимог ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 для підприємств різних видів діяльності. Внутрішній аудит.Липень
27Вимоги стандартів ISO 14001:2015, ISO 45001. Особливості впровадження. Майстер клас. Внутрішній аудит.Липень
28Практичний курс щодо впровадження діючих процедур НАССР на підприємствах харчової, зернової та зернопереробної галузей. Внутрішній аудит. Виїзд на провідне підприємство України. Особливості впровадження нової версії стандарту ISO 22000.Серпень
29Основні зміни в законодавчій сфері щодо харчової, зернової та зернопереробної галузі. Державний контроль.Серпень
30Основи метрологічного законодавства в Україні. Державний контроль. Акредитація лабораторій згідно вимог ISO/IEC 17025. Особливості впровадження нової версії стандарту.Серпень
31Особливості впровадження систем менеджменту згідно вимог ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 для підприємств різних видів діяльності. Внутрішній аудит.Вересень
32Основні зміни в законодавчій сфері щодо харчової, зернової та зернопереробної галузі. Державний контроль.Вересень
33Практичний курс щодо впровадження діючих процедур НАССР на підприємствах харчової, зернової та зернопереробної галузей. Внутрішній аудит. Виїзд на провідне підприємство України. Особливості впровадження нової версії стандарту ISO 22000.Вересень
34Законодавчі аспекти виводу на ринок медичних виробів в Україні та інших країнах. Технічні регламенти щодо медичних виробів. СЕ-маркування. Обов’язкові для застосування технічні регламенти щодо медичних виробів для фармацевтичної галузі.Вересень
35Основи метрологічного законодавства в Україні. Державний контроль. Акредитація лабораторій згідно вимог ISO/IEC 17025. Особливості впровадження нової версії стандарту.Вересень
36Вимоги стандартів ISO 14001:2015, ISO 45001. Особливості впровадження. Майстер клас. Внутрішній аудит.Жовтень
37Основні вимоги щодо енергоменеджменту згідно вимог стандарту ISO 50001:2011. Внутрішній аудит.Жовтень
38Особливості впровадження системи менеджменту якості згідно вимог ISO 9001:2015. Управління ризиками згідно вимог ISO 31000:2009. Приклади визначення контексту організації. Внутрішній аудит.Жовтень
39Практичний курс щодо впровадження діючих процедур НАССР на підприємствах харчової, зернової та зернопереробної галузей. Внутрішній аудит. Виїзд на провідне підприємство України. Особливості впровадження нової версії стандарту ISO 22000.Жовтень
40Законодавчі аспекти виводу на ринок медичних виробів в Україні та інших країнах. Технічні регламенти щодо медичних виробів. СЕ-маркування. Обов’язкові для застосування технічні регламенти щодо медичних виробів для фармацевтичної галузі.Листопад
41Огляд основних змін законодавства України в сфері АПК за 2018 рік. Державний контроль систем менеджменту безпечності харчових продуктів (НАССР, гігієнічні вимоги).Грудень
42Основи метрологічного законодавства в Україні. Державний контроль. Акредитація лабораторій згідно вимог ISO/IEC 17025. Особливості впровадження нової версії стандарту.Грудень
43Впровадження систем менеджменту безпечності на підприємствах АПК, пакувальної, фармацевтичної галузей та для виробників миючих засобів.Грудень
44Конференція для СЕО підприємств різних видів діяльності.Грудень
В програмі можливі зміни та доповнення.