Ми всі дуже вдячні всім тим хто посприяв організації цієї конференції, а також тим компаніям, які вже не один рік працюють з нами.

На конференції були розглянуті такі теми:

12 грудня:
Впровадження на підприємствах систем менеджменту безпечності харчової продукції агропромислового комплексу. HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, GMP+.

13 грудня:
Державний контроль підприємств АПК щодо виконання гігієнічних вимог та впровадження діючих процедур HACCP. Основні положення нової версії стандарту ISO 22000 (ISO/DIS 22000:2017). Виїзд на хлібозавод ПАТ “Київхліб”.

14 грудня:
Оновлене та актуальне законодавство України для промислових підприємств. Реформування системи технічного регулювання. Державний ринковий нагляд та контроль промислових підприємств.

Безпечність та якість продукції харчового ланцюга. Гармонізація українського законодавства до законодавства ЄС в сфері безпечності харчової продукції – запорука конкурентності вітчизняної продукції на міжнародних ринках. Державний контроль щодо дотримання гігієнічних вимог та впровадження діючих процедур НАССР. Дезінфекційні заходи та PEST-CONTROL.

15 грудня:
Основні аспекти метрологічного законодавства України. Метрологічний нагляд та лабораторний контроль. Акредитація лабораторій згідно вимог ISO/IEC 17025. Внутрішній аудит у відповідності до вимог ISO/IEC 17025:2005 та ISO 19011:2011. ISO/IEC FDIS 17025:2017.