До десятиріччя компанії “Фортіус Кволіті Груп” пройшла конференція у Києві з 12 по 15 грудня 2017 року

До десятиріччя компанії “Фортіус Кволіті Груп” пройшла конференція у Києві з 12 по 15 грудня 2017 року

Ми всі дуже вдячні всім тим хто посприяв організації цієї конференції, а також тим компаніям, які вже не один рік працюють з нами.

На конференції були розглянуті такі теми:

12 грудня:
Впровадження на підприємствах систем менеджменту безпечності харчової продукції агропромислового комплексу. HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, GMP+.

13 грудня:
Державний контроль підприємств АПК щодо виконання гігієнічних вимог та впровадження діючих процедур HACCP. Основні положення нової версії стандарту ISO 22000 (ISO/DIS 22000:2017). Виїзд на хлібозавод ПАТ “Київхліб”.

14 грудня:
Оновлене та актуальне законодавство України для промислових підприємств. Реформування системи технічного регулювання. Державний ринковий нагляд та контроль промислових підприємств.

Безпечність та якість продукції харчового ланцюга. Гармонізація українського законодавства до законодавства ЄС в сфері безпечності харчової продукції – запорука конкурентності вітчизняної продукції на міжнародних ринках. Державний контроль щодо дотримання гігієнічних вимог та впровадження діючих процедур НАССР. Дезінфекційні заходи та PEST-CONTROL.

15 грудня:
Основні аспекти метрологічного законодавства України. Метрологічний нагляд та лабораторний контроль. Акредитація лабораторій згідно вимог ISO/IEC 17025. Внутрішній аудит у відповідності до вимог ISO/IEC 17025:2005 та ISO 19011:2011. ISO/IEC FDIS 17025:2017.

18-20 октября 2017 года в городе Днепр прошел информационный курс с выездом на ведущее предприятие ООО «Хлебозавод №10»

18-20 октября 2017 года в городе Днепр прошел информационный курс с выездом на ведущее предприятие ООО «Хлебозавод №10»

В трехдневном информационном курсе были рассмотрены такие темы:

18.10.2017 – «ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».

19.10.2017 – «ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕКТОРАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУР НАССР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК». С ВЫЕЗДОМ ВЫЕЗД НА ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ООО «ХЛЕБОЗАВОД №10».

Во время выезда участники ознакомились с производством и продукцией, с тем, как обеспечивают качество и безопасность пищевых продуктов, используя инструменты ISO 9001 и ISO 22000.

20.10.2017 – «БЕЗОПАСНАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ — ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СТАНДАРТОВ, КЛИЕНТОВ. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НАССР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

ТОВ “Фортіус Кволіті Груп” повідомляє про закінчення Всеукраїнської конференції «СИЛА ЯКОСТІ», яка проходила з 23 по 26 травня 2017 року у місті Одеса

ТОВ “Фортіус Кволіті Груп” повідомляє про закінчення Всеукраїнської конференції «СИЛА ЯКОСТІ», яка проходила з 23 по 26 травня 2017 року у місті Одеса

У рамках конференції були освічені наступні питання:

 • Основні аспекти метрологічного законодавства України. Метрологічний нагляд та лабораторний контроль. Акредитація лабораторій згідно вимог ISO/IEC 17025;
 • Сучасні методи контролю безпечності та якості сировини і готової продукції на підприємствах харчової галузі. Перехід на європейську модель. Останні зміни в законодавстві;
 • Підготовка до реалізації переходу на нову версію стандарту ISO 9001:2015;
 • Сучасні підходи до якості та безпечності харчової продукції. Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та реалізації продукції агропромислового комплексу;
 • Впровадження на підприємствах систем менеджменту безпечності продукції агропромислового комплексу. НАССP, ISO 22000, FSSC 22000.

Один день конференції був присвячен ознайомленню з сучасними методами впровадження та підтримки функціонування системи менеджменту безпеки харчових продуктів на провідних підприємствах Одещини: М’ясокомбінат «Фірма Гармаш» та Одеський завод шампанських він. Учасники конференції мали можливість спостерігати за виробничими процесами на цих підприємствах а також продегустувати їхню продукцію.

Хочемо виразити подяку керівникам та співробітникам М’ясокомбінату «Фірма Гармаш» та Одеському заводу шампанських вин за надану можливість відвідати ці підприємства, ми в котрий раз змогли побачити, що українські підприєстмва харчової галузі за якістю та безпекою своєї продукції не уступають європейським виробникам.

22 мая 2017 года сотрудники Медицинской Лаборатории Симеста прошли корпоративное обучение по требованиям международного стандарта ISO 13485

22 мая 2017 года сотрудники Медицинской Лаборатории Симеста прошли корпоративное обучение по требованиям международного стандарта ISO 13485

22 мая 2017 года сотрудники Медицинской Лаборатории Симеста прошли корпоративное обучение по требованиям международного стандарта ISO 13485 «Системы менеджмента качества для производителей медицинских изделий».

В сфере медицинских изделий, как и во многих других отраслевых производственных областях, функционируют системы менеджмента. Требования, предъявляемые к безопасности и качеству медицинских изделий, также к компонентам, предназначенным для производства этого вида продукции, регламентируемых настоящим стандартом. Данный стандарт ставит своей целью повышение качества товаров по всему миру, также позволяет обеспечить соответствие медицинских изделий единственным высоким нормам качества.
Сотрудники предприятия прошли обучение в секциях:

 • Основные положения и содержание стандартов ISO 13485 и ISO 19011;
 • Процессный подход в производстве;
 • Осуществление процессов производства и предоставления услуг;
 • Чистота продукции и контроль загрязнения;
 • Аудит систем менеджмента качества;
 • Обработка несоответствий.
 • Использование полученных знаний позволит предприятию освоить новые рынки сбыта, а также оптимизировать производственные бизнес-процессы.

  Корпоративное обучение на базе ведущего предприятия по производству гофрокартонной упаковки ООО «Дунапак Таврия»

  Корпоративное обучение на базе ведущего предприятия по производству гофрокартонной упаковки ООО «Дунапак Таврия»

  11 мая 2017 года на базе одного из ведущих предприятий по производству гофрокартонной упаковки ООО «Дунапак Таврия» было проведено коопоративное обучение ведущих специалистов компании требованиям новой версии стандарта ISO 9001:2015.

  Во время проведения тренинга рассматривались как теоретичекие основы, так и практические рекомендации по переходу на новую версию стандарта.

  Поздравляем слушателей с получением квалификации внутренних аудиторов системы менеджмента качества!

   

  Подведены итоги второй Всеукраинской конференции по пищевой безопасности «СИЛА ЯКОСТІ»

  Подведены итоги второй Всеукраинской конференции по пищевой безопасности «СИЛА ЯКОСТІ»

  Одними из важнейших вопросов сегодняшнего дня для производителей пищевых продуктов является гармонизация украинского и европейского законодательства по обеспечению качества и безопасности, а также открытие зоны свободной торговли с ЕС.

  Именно эти вопросы были взяты за основу, а так же организаторы ООО «Фортиус Кволити Групп» учли пожелания специалистов предприятий пищевой отрасли при создании программы данного мероприятия и проведении Всеукраинской конференции с пищевой безопасности «Сила Якості».

  14-15 апреля 2016 года в Киевской торгово-промышленной палате состоялась вторая Всеукраинская конференция по пищевой безопасности «Сила Якості».

  Представители Госпродпотребслужбы рассказали о том, как будет работать структура, как будут проводиться проверки, что уже сделано компетентным органом и ответили на многочисленные вопросы участников.

  Специалисты из Министерства аграрной политики и продовольствия Украины затронули вопросы, касающиеся зоны свободной торговли между Украиной и странами ЕС, рассказали о стратегии нашей страны по имплементации и торговым преференциям согласно требований соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, о путях выхода украинских компаний на рынки ЕС.

  Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности» был принят более чем год назад, но у многих специалистов предприятий остаются вопросы. Детально дал ответ на них член рабочей группы по разработке данного нормативного документа.

  Волнующие многих вопросы по маркировке, как отечественного рынка, так и для экспорта, детально были освещены представителем УкрНДНЦ.

  Так же эксперты госструктур и других организаций поднимали не менее актуальные вопросы, такие как:

  • новые изменения в законодательстве Украины;
  • комплексные проверки;
  • новые изменения в Законе Украины «Основные принципы и требования к безопасности и качеству продукции»;
  • лабораторный контроль и исследования продукции на содержание ГМО;
  • перспективы выхода на рынки стран Средней Азии;
  • органическая продукция и производство экопродукции в Украине.

  В ходе второй Всеукраинской конференции с пищевой безопасности «Сила Якості» участники получили исчерпывающие ответы на вопросы, а также много новой информации для дальнейшей работы.

  Наша компания приняла в работу пожелания участников конференций при разработке программы третей Всеукраинской конференции с пищевой безопасности «Сила Якості» в июне текущего года. В ближайшее время менеджеры нашей компании проинформирует предприятий пищевой отрасли.

  Уважаемые специалисты, если Вы не получили программу мероприятия, за детальной информацией обращайтесь за контактным номер или пишите на электронную почту.